Görsel Programlama – I

KONULAR
Konu – 1: .Net Framework Temel Kavramlarına Genel Bakış
Konu – 2: Visual Studio Editörünün Kurulumu ve Genel Tanıtımı
Konu – 3: C Sharp Programlama Diline Giriş
Konu – 4: Değişkenler ve Operatörler
Konu – 5: Kontrol İfadeleri
Konu – 6: Windows Formları ve Özellikleri
Konu – 7: Standart Form Bileşenleri ve Özellikleri
Konu – 8: Standart Form Bileşenleri Olayları
Konu – 9: Fonksiyonlar
Konu – 10: Diziler ve Listeler
Konu – 11: Dosya İşlemleri
Konu – 12: Formlar ile Çalışma (Uygulama Geliştirme)

Kaynaklar
1. bakigokgoz.com web sitesi
2. Her Yönüyle C# , Pusula Yayıncılık , Sefer ALGAN
3. C# Programalama Dili Yazılım Tasarımı, Papatya Yayıncılık, Ahmet Kaymaz